Hem

BRF Kungssätra


Välkommen till BRF Kungssätra!


Efter genomförd föreningsstämma i maj har BRF Kungssätras styrelse nu fått några nya medlemmar. Information om sittande styrelse finns under fliken Styrelsen.

 

De som inte fått någon parkeringsplats, eller hellre vill ha en "bättre" plats är välkomna att kontakta styrelsen och ställa sig i kö.


Årsredovisning räkneskapsåret 2018Rapport från Ventson om ventilationsarbeten utförda under 2019KUNGSSÄTRA-NYTT – SEPTEMBER 2018

INFORMATION TILL BOENDENYA STYRELSEMEDLEMMAR


 • Styrelsen har fått nya medlemmer, bland annat ny ordförande, kassör och sekreterareAVLOPPSRENSNING


 • GE har utfört avloppsrensning på hus 8 och 14.


 • Några lägenheter fick ingen stamspolning. GE återkommer med info när de lägenheterna ska stamspolas (info kommer).INFO GÄLLANDE VATTENSKADOR:


 • En vattenskada genererar inte automatiskt till stambyte!


 • Enligt våra stadgar (§23) är bostadsrättsinnehavaren själv ansvarig för reparationskostnader för skador som uppkommit genom eget förvållande eller genom vårdslöshet eller försummelse.


 • Några konkreta exempel: Läckande/trasiga slangar/kopplingar som inte är installerade av föreningen, sprickor i badrumsmattor, badrumsmattan sitter inte tätt runt golvbrunnen.


SKÖTSEL

 • Maskinskurning av våningsplan samt behandling av stenglans. Tid och mer info kommer inom kort.


ÖVRIG INFORMATION

 • Nytt cykelställ finns vid hus 14


 • Vid borttappad bokningscylinder till tvättstugan finns det nu att köpa en ny för 200kr hos styrelsen. Bokning med papperstussar är ej giltligt.Med vänlig hälsning,

Brf. Kungssätra/styrelsen

Kontakt: styrelsen@kungssatra.se

Tfn: 070-641 70 90, Observera: ändrad telefontid!

vardagar mellan 18:00 och 20:00KUNGSSÄTRA-NYTT – JUNI - 2017

INFORMATION TILL BOENDE


ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA:


 • Stämman ägde rum den 23. juni. 23 medlemmar deltog.


 • Protokollet ligger under justering.


INSTALLATION AV FIBERNÄT:


 • IP Only har inte kontaktat styrelsen angående datum för installation. Styrelsen avråder dock att teckna nya avtal med långa bindningstider med ComHem/andra aktörer.


FAKTA OM STAMBYTE:


 • Tidigare information angående stambyte har tyvärr inte varit optimal från styrelsens sida, och vi har fått många frågor angående tidsplan mm. om fortsättningen av projektet.


 • Eftersom kostnader för stambyten inte är planerade eller inräknade i årets budget, är det i dagsläget inte aktuellt med någon fortsättning.


 • Stambytet i de 5 lägenheterna i hus nr. 8 utfördes främst på grund av en allvarlig vattenskada som omfattade flera lägenheter under varandra. Även en golvbrunn var trasig.


VÄNLIGEN, NOTERA FÖLJANDE:


 • En vattenskada genererar inte automatiskt till stambyte!


 • Enligt våra stadgar (§23) är bostadsrättsinnehavaren själv ansvarig för reparationskostnader för skador som uppkommit genom eget förvållande eller genom vårdslöshet eller försummelse.


 • Några konkreta exempel: Läckande/trasiga slangar/kopplingar som inte är installerade av föreningen, sprickor i badrumsmattor, badrumsmattan sitter inte tätt runt golvbrunnen.


STÄDNING MM.


 • Rolf Örnehed har gått i pension från och med 1. juni, och har gått ner till 5 timmars arbetsvecka för att ta hand om städning av trapphus och viss trädgårdsskötsel.Med vänlig hälsning,

Brf. Kungssätra/styrelsen

Kontakt: styrelsen@kungssatra.se

Tfn: 070-641 70 90, Observera: ändrad telefontid!

vardagar mellan 18:00 och 20:00
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA


Tid och plats: Tisdagen den 23. maj 2017,  KL. 19:00

i Sätrakyrkan, Församlingsslokalen


Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast söndagen den 7. maj,

och kan lämnas via e-mail, till Brf-postboxen i hus nr. 8, eller direkt till någon i styrelsen.


Dagordningen delas ut till medlemmarna 2 veckor innan stämman.


Det är viktigt att alla medlemmar deltar. Även biträden i form av make/maka/sambo/barn är välkomna. Ta med legitimation. Om du inte kan närvara: Avanmäl via telefonnr.070-641 70 90, via mail till: styrelsen@kungssatra.se eller lämna en skriftlig avanmälan till BRF-postboxen i Kungssätravägen 8.


Med vänlig hälsning,

Brf. Kungssätra/styrelsenKUNGSSÄTRA-NYTT – APRIL 2017

INFORMATION TILL BOENDE


ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA:

Stämman är planerad att hållas i slutet av maj. På grund av lagändringar måste vi ändra i stadgarna igen. Styrelsen kommer att bereda en proposition till stämman angående detta.

Motioner från medlemmarna är välkomna, likaså förslag till diskussionspunkter.


VALBEREDNINGEN

Skulle du kunna tänka dig avvara några timmar i månaden för att delta i styrelsearbetet?  I gengäld får du insyn i vad som händer i föreningen, socialt gemenskap och nya kunskaper.  Gör en intresseanmälan till:

HYPERLINK "mailto:styrelsen@kungssatra.se"styrelsen@kungssatra.se, eller direkt till någon av styrelsemedlemmarna.


INSTALLATION AV FIBERNÄT:

Inget datum bokad än för installation.

Styrelsen avråder dock att teckna nya avtal med långa bindningstider med ComHem/andra aktörer.


STAMBYTE:

Första etappen är påbörjad, och berör följande lägenheter på Kungssätravägen 8:  nr 1, 7, 13, 19 samt nr. 25.  Diverse störningar drabbar alla hushåll i hus nr. 8, och kan tyvärr inte undvikas.


Med vänlig hälsning,

Brf. Kungssätra/styrelsenKUNGSSÄTRA-NYTT – FEBRUARI 2017

INFORMATION TILL BOENDE


HEMSIDAN:


Hemsidan har blivit uppdaterad, och det går även att hitta aktuell information där, bland annat Kungssätra-Nytt. Webbadressen är:


www.kungssatra.se


INSTALLATION AV FIBERNÄT:


Styrelsen har tecknat ett avtal med IPOnly. Om uppskattningsvis 4-6 månader kommer vi att ha ett fibernät färdig för användning. Ett kollektivt avtal för nätanslutning kommer att tecknas. Därför råder vi boende att inte teckna nya avtal med långa bindningstider med ComHem/andra aktörer.


STAMBYTE:


Första etappen planeras till våren 2017, och berör följande lägenheter på Kungssätravägen 8: nr 1, 7, 13, 19 samt nr. 25. Styrelsen kommer ut med ingående information till de berörda innan projektet blir aktuellt.


BRANDSKYDDSINVENTERING:


Utfördes av Täby Brandskyddsteknik i januari. Anmärkningar som rör de boende: "Loftgångarna är utrymningsvägar och skall hållas fria från förvaring.Med vänlig hälsning,

Brf. Kungssätra/styrelsen